1. De ruimte moet voldoende verwarmd zijn;
 2. De ruimte moet voldoende geventileerd worden;
 3. In de ruimte mag het niet tochten;
 4. De ruimte moet voldoende verlicht zijn.
 5. Er mag geen hinderlijk geluid van buiten de examenruimte komen;
 6. In de ruimte zijn tafeltjes opgesteld op een zodanige afstand van elkaar dat afkijken door de buurman niet mogelijk is;
 7. Het verdient de voorkeur dat alle kandidaten met het hoofd dezelfde kant uitkijken.
 8. De tafels moeten een minimale afmeting van ± 60 x 80 cm hebben en minimaal 1 m uit elkaar staan. Indien er twee personen aan één (grotere) tafel zitten dan plaatsen wij een tussenschot;
 9. De stoel moet van redelijke kwaliteit zijn;
 10. Er is een tafel met stoel aanwezig t.b.v. de examinator;
 11. Achter in de examenzaal moet nog een stoel en tafel staan t.b.v. de toezichthouder van de Examenkamer;
 12. In de directe nabijheid van de zaal dienen toiletruimtes aanwezig te zijn voor dames en heren;
 13. In de directe omgeving dient een telefoon aanwezig te zijn voor noodgevallen;
 14. Indien een of meerdere factoren op de examen dag niet aan de wensen/eisen voldoen is "Het Certificaat" niet gebonden aan de huurovereenkomst en kan er een schade¬vergoeding geëist worden door "Het Certificaat";
 15. Voorafgaand aan het examen zal de examinator de ruimte controleren. Op- en/of aanmerkingen dienen direct verholpen te worden;
 16. De verhuurder of plaatsvervanger dient 1 uur voor de aanvang van het examen aanwezig c.q. bereikbaar te zijn voor het geven van toelichting en het zo nodig oplossen van onvolkomenheden;

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom klik HIER.

Sluiten