Dag van de veiligheid 2023

Maandag 24 april 2023

Op 28 maart 2023 is het weer tijd voor de jaarlijkse Dag van de Veiligheid. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van veilig werken in diverse branches, waaronder de bouw en infra. Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat het werken in deze sectoren risico's met zich meebrengt die kunnen leiden tot ernstige ongevallen en zelfs dodelijke slachtoffers. Daarom is het van cruciaal belang dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van de risico's en zich houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

In de bouw- en infrastructuursectoren worden dagelijks talloze werkzaamheden uitgevoerd die risico's met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken op hoogte, het gebruik van zware machines en gereedschappen, en het werken met gevaarlijke stoffen. Een ongeval kan in een fractie van een seconde gebeuren en kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood. Daarom is het van groot belang dat iedereen die werkzaam is in deze sectoren maatregelen neemt om deze risico's te minimaliseren.

Als het gaat om het verminderen van de risico's op de bouw, zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Hier zijn enkele belangrijke stappen die genomen kunnen worden:

1. Zorg voor training en educatie:

Het is van vitaal belang dat werknemers op de hoogte zijn van de risico's en gevaren die gepaard gaan met het werken op de bouwplaats. Zorg ervoor dat uw medewerkers goed zijn opgeleid en voldoende kennis hebben van veiligheidsprocedures, regels en wetgeving.

2. Implementeer een sterk veiligheidsbeleid:

Ontwikkel en implementeer een robuust veiligheidsbeleid dat alle aspecten van veiligheid op de bouwplaats bestrijkt. Het beleid moet betrekking hebben op training, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), risicobeheer en noodprocedures.

3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

Het gebruik van PBM is essentieel om de risico's op de bouwplaats te verminderen. Zorg ervoor dat uw werknemers de juiste uitrusting hebben, zoals helmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen.

4. Controleer en onderhoud gereedschap en uitrusting:

Zorg ervoor dat alle gereedschappen en uitrusting die op de bouwplaats worden gebruikt, regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Versleten of beschadigde apparatuur kan leiden tot ongelukken en verwondingen.

5. Werk samen met een veiligheidsdeskundige:

Het inhuren van een veiligheidsdeskundige kan u helpen bij het identificeren van potentiële gevaren en risico's op de bouwplaats. Een deskundige kan u helpen bij het ontwikkelen van effectieve veiligheidsprocedures en kan u adviseren over hoe u uw werknemers kunt trainen en opleiden. Een RIE geeft u al veel inzichten in de risico’s op de werkvloer.

6. Maak onveilige situatie bespreekbaar:

Het constateren van een onveilige situatie is 1 ding maar het bespreekbaar maken een 2e. Meld daarom onveilige situaties bij je collega’s en leidinggevenden zodat er gepaste actie kan worden ondernomen en er een veilige werksituatie wordt gecreëerd.

Bovendien kan het behalen van een VCA-diploma bijdragen aan het verminderen van risico's op de bouwplaats. Maar ook EHBO en BHV zijn belangrijke diploma’s voor werknemers om direct adequaat te kunnen ingrijpen bij eventuele calamiteiten.

Terug naar overzicht