Het VCA- en VCU diploma

Het diploma dat u van ons krijgt na het behalen van uw VCA- of VCU examen voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Stichting Samenwerking Voor Veiligheid (SSVV). Wij registreren uw diplomanummer in combinatie met uw naam en geboortedatum in het centraal diplomaregister (cdr.ssvv.nl)  zodat iedereen kan opzoeken of u VCA- of VCU gecertificeerd bent. Het Certificaat verstrekt aan kandidaten naast het diploma, ook een document met daarop de behaalde score.

Geldigheid VCA- en VCU diploma

Het VCA- en VCU diploma is tien jaar geldig vanaf de examendatum. Als er binnen deze periode wijzigingen in de gestelde eisen aangebracht worden door de SSVV, kan het VCA- of VCU diploma ongeldig verklaard worden. Na tien jaar moet het examen opnieuw worden afgelegd.

De VCA examens en VCU uitslag

Als u het computerexamen afsluit krijgt u meteen een voorlopige uitslag. Binnen drie werkdagen na het afleggen van het VCA- of VCU examen ontvangt u van ons het VCA- of VCU diploma. Ook ontvangt u van ons de score die u gehaald heeft bij het VCA- of VCU examen. Heeft een opleidingsinstituut of uw werkgever u aangemeld, dan sturen wij het diploma naar hen op.

Duplicaat diplomapas aanvragen

Voor sommige deelnemers is het handig om een diplomapas in hun bezit te hebben bijvoorbeeld als toegangsbewijs voor een bouwplaats. Het Certificaat verstrekt deze diplomapas op aanvraag. Op de diplomapas staan naast de persoonlijke gegevens ook de geldigheidsduur en het diplomanummer alsmede een QR code die verwijst naar het diplomaregister. Heeft u in het verleden bij ons het diploma behaald en wilt u een (nieuwe) diplomapas? U kunt hem aanvragen via de webshop.

Duplicaat diploma aanvragen

Bent u uw diploma kwijt dan kunt u een duplicaat aanvragen. Wij verstrekken alleen een duplicaat als u in het verleden bij ons het examen heeft gedaan. Het duplicaat kunt u aanvragen via de webshop.

Offerte

Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen voor VCA-groepsexamens? Klik op offerte aanvragen en laat uw gegevens achter. Er wordt dan spoedig contact met u opgenomen.
(Voor individuele examens en e-learning kunt u terecht in de webshop)

Gegarandeerde kwaliteit

Kwaliteit staat bij Het Certificaat voorop. Daarom zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Examens en voert de Stichting Examenkamer het kwaliteitstoezicht uit. NVE logo